شهرستان دیلم

نام مدیر: امید غریبی

تلفن: ۳۳۲۴۱۶۳۰ – ۳۳۲۴۳۹۰۰

فاکس: ۳۳۲۴۳۹۰۰ – ۳۳۲۴۱۶۳۰

رایانامه: deylam@bonyadmaskan-bu.ir

آدرس: دیلم-کوچه جنوبی شهرداری

 

موضوع :
  • شهرستان
  • دیلم