شهرستان دشتی

نام مدیر: رضا کشاورز

تلفن: ۳۵۳۲۷۸۴۳ – ۳۵۳۲۲۱۲۴ – ۳۵۳۲۲۱۲۵

فاکس: ۳۵۳۲۳۳۸۰

رایانامه: dashti@bonyadmaskan-bu.ir

آدرس: خورموج-میدان امام خمینی

موضوع :
  • شهرستان
  • دشتی