شهرستان دشتستان

نام مدیر: حبیب نوروز پور

تلفن: ۳۴۲۶۳۱۰۹ – ۳۴۲۶۳۱۴۶

فاکس: ۳۴۲۶۳۱۴۵

رایانامه: dashtestan@bonyadmaskan-bu.ir

آدرس: برازجان-میدان شهید گنجی

 

موضوع :
  • شهرستان
  • دشتستان