شهرستان تنگستان

نام مدیر: صادق دارایی

تلفن: ۳۵۲۲۶۴۴۴

فاکس: ۳۵۲۲۶۴۴۴

رایانامه: tangestan@bonyadmaskan-bu.ir

آدرس: اهرم-خ امام خمینی-خ جهاد کشاورزی

موضوع :
  • شهرستان
  • تنگستان