شهرستان بوشهر

نام مدیر: جعفر جشان

تلفن: ۳۳۵۷۷۱۴۷ – ۳۳۵۷۷۱۴۸

فاکس: ۳۳۵۶۱۸۳۸

رایانامه:  bushehr@bonyadmaskan-bu.ir

آدرس: بوشهر-جاده نیروگاه-تنگک اول-جنب زندان

 

موضوع :
  • شهرستان
  • بوشهر